Treść ogłoszenia:

dostawa sprzętu jednorazowego użytku, papierów do aparatów EEG, EKG, kardiomonitora, EW.

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 08/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-02-26 godz: 10:40
Termin składania ofert: 2019-03-08 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-03-08 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz Cenowy

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania 1

Odpowiedź na pytania 2

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń