Treść ogłoszenia:

zakup materiałów malarskich, soli drogowej i technicznej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 11/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-03-06 godz: 09:50
Termin składania ofert: 2019-03-15 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-03-15 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszsenie do składania ofert

Formularz Cenowy poprawiony

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń