Treść ogłoszenia:

dostawa dozowników

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 12/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-03-06 godz: 09:52
Termin składania ofert: 2019-03-18 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-03-12 godz: 05:00
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Prokokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń