Treść ogłoszenia:

dostawa mebli i sprzętu medycznego

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 13/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-03-07 godz: 10:09
Termin składania ofert: 2019-03-20 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-03-20 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń