Treść ogłoszenia:

Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 14/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-03-25 godz: 10:25
Termin składania ofert: 2019-04-10 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-04-10 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Umowa projekt

Załączniki

Dokumenty - projekt

Zmiana ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Odpowiedsź na pytania

Odpowiedż na pytania 1

Odpowiedź na pytania 2

Odpowiedź na pytania 3

Odpowiedź na pytania 4

Odpowiedź na pytania 5

Odpowiedź na pytania 6

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o anulowaniu wyboru oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o anulowaniu wyboru oferty najkorzystniejszej - poprawione

Wezwanie do przedłużenia terminu związania z ofertą

Zawiadomienie o wyborze 1 

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty 11.06.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 19.06.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej 15.07.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 23.07.2019

Uwagi dodatkowe
Wadium należy wpłaczać na konto Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr konta 92 9096 0004 2001 0050 3400 0001

Wróć do listy ogłoszeń