Treść ogłoszenia:

dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 15/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-03-25 godz: 11:56
Termin składania ofert: 2019-04-04 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-04-04 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń