Treść ogłoszenia:

zakup urządzeń i materiałów elektrycznych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 16/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-03-29 godz: 12:43
Termin składania ofert: 2019-04-11 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-04-11 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania 1

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń