Treść ogłoszenia:

Zarządzanie Projektem pod nazwą: Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 18/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-04-08 godz: 10:13
Termin składania ofert: 2019-04-18 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-04-18 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna:
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie - SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4  - Wzór umowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy - poprawiony

Zaproszenie - SIWZ zmiana

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie Ofertowe UWAGA: wadium należy wnieśc na konto Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr konta 92 9096 0004 2001 0050 3400 0001

Wróć do listy ogłoszeń