Treść ogłoszenia:

dostawa leków do Apteki Szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 19/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-04-12 godz: 12:30
Termin składania ofert: 2019-04-25 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-04-25 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Cenowy

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania 1

SIWZ zmiana

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń