Treść ogłoszenia:

wykonanie i dostawę mebli biurowych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 21/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-04-24 godz: 13:10
Termin składania ofert: 2019-05-10 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-05-10 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Rysunki

Rysunki 1

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe termin składania ofert 10.05.2019r.

Wróć do listy ogłoszeń