Treść ogłoszenia:

wykonania konserwacji urządzeń dźwigowych w budynkach SP ZOZ Jarosław

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 23/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-05-13 godz: 10:34
Termin składania ofert: 2019-05-23 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-05-23 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń