Treść ogłoszenia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020”

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 20/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-05-14 godz: 11:13
Termin składania ofert: 2019-05-24 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-05-24 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o mzmianie ogłoswzenia

SIWZ

Odpowiedź na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Protokół z otwarcia ofert dodatkowych

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Wróć do listy ogłoszeń