Treść ogłoszenia:

dostawa artykułów spożywczych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 25/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-05-17 godz: 11:02
Termin składania ofert: 2019-05-29 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-05-29 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz cenowy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń