Treść ogłoszenia:

badanie instalacji elektrycznej w obiektach SP ZOZ w Jarosławiu ul. Kościuszki 18

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 27/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-05-27 godz: 13:33
Termin składania ofert: 2019-06-05 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-06-05 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń