Treść ogłoszenia:

Dostawa leków psychotropowych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 29/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-05-31 godz: 11:04
Termin składania ofert: 2019-06-12 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-06-12 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń