Treść ogłoszenia:

dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 31/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-06-12 godz: 10:32
Termin składania ofert: 2019-06-25 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-06-25 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składasnia ofert

Fprmularz Cenowy poprawiony (poz. 9)

Odpowiedź na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń