Treść ogłoszenia:

czyszczenie i okresową kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych w obiektach SP ZOZ w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 32/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-06-14 godz: 10:37
Termin składania ofert: 2019-06-26 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-06-26 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń