Treść ogłoszenia:

dostawa ziemniaków

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 34/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-06-24 godz: 11:19
Termin składania ofert: 2019-07-04 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-07-04 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz cenowy

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń