Treść ogłoszenia:

dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 26/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-06-25 godz: 10:37
Termin składania ofert: 2019-07-09 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-07-09 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ poprawiony

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń