Treść ogłoszenia:

dostawa ryb i przetworów rybnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 35/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-07-11 godz: 12:07
Termin składania ofert: 2019-07-24 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-07-24 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Cenowy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń