Treść ogłoszenia:

Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w części dotyczącej Budynków Nr 2 i Nr 3

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 30/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-07-12 godz: 11:46
Termin składania ofert: 2019-07-31 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-07-31 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Dokumentacja projektowa

Odpowiedż na pytania

Załącznik do odpowiedzi

Załącznik do odpowiedz 1

Odpowiedż na pismo

Zmiana SIWZ

Ogłoszsenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 10 - poprawiony

Protokół z otwarcia ofert

Wezwanie do przedłużenia terminu związania z ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Uwagi dodatkowe
Zmiana terminu składania ofert na 02.08.2019r. 12:00

Wróć do listy ogłoszeń