Treść ogłoszenia:

dostawa jaj do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 36/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-07-16 godz: 12:24
Termin składania ofert: 2019-07-26 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-07-26 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń