Treść ogłoszenia:

dostawa ziemniaków do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 37/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-07-23 godz: 11:30
Termin składania ofert: 2019-08-06 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-08-06 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna:
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń