Treść ogłoszenia:

dostawa odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla pracowników szpitala

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 38/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2019-07-25 godz: 10:42
Termin składania ofert: 2019-08-08 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-08-08 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytania

Formularz Ofertowy poprawiony

Odpowiedż na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń