Treść ogłoszenia:

dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 39/zp/2019 Data ogłoszenia: 2019-08-05 godz: 09:54
Termin składania ofert: 2019-08-14 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-08-14 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz Cenowy poprawiony

Unieważnienie postępowania

Uwagi dodatkowe
Zaqpytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń