Treść ogłoszenia:

dostawa zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą mieszadła hematologicznego

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 42/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-08-29 godz: 09:51
Termin składania ofert: 2019-09-10 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-09-10 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania 1

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert poprawiony

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń