Treść ogłoszenia:

dostawa baterii trakcyjnych do wózka WNA

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 43/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-09-02 godz: 10:39
Termin składania ofert: 2019-09-10 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-09-10 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia oferet poprawiony

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń