Treść ogłoszenia:

dostawa druków dla potrzeb szpitala

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 41/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-09-04 godz: 11:10
Termin składania ofert: 2019-09-12 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-09-12 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe Termin realizacji: sukcesywnie przez 12 miesięcy od 01.10.2019r

Wróć do listy ogłoszeń