Treść ogłoszenia:

dostawa jabłek i piecxzarek do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 45/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-09-10 godz: 10:27
Termin składania ofert: 2019-09-20 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-09-20 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych


Wróć do listy ogłoszeń