Treść ogłoszenia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ w części dotyczącej Budynków Nr 2 i Nr 3 w ramach RPO WP na lata 2014-2020”

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 44/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-09-10 godz: 11:06
Termin składania ofert: 2019-09-19 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-09-19 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń