Treść ogłoszenia:

dostawa pościeli, kocy akrylowych, poduszek z półpuchu, piżam męskich na wyposażenie oddziałów psychiatrycznych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 46/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-09-11 godz: 14:15
Termin składania ofert: 2019-09-23 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-09-23 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz Ofertowy poprawiony

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń