Treść ogłoszenia:

Dostawa warzyw mrożonych do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 48/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-09-16 godz: 11:26
Termin składania ofert: 2019-09-26 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-09-26 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wróć do listy ogłoszeń