Treść ogłoszenia:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków szpitalnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 49/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-09-23 godz: 11:15
Termin składania ofert: 2019-10-02 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-10-02 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Zestawienie powierzchni użytkowej budynków

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyniku postępowania

Powiadomienie o wyniku postępowania 1

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń