Treść ogłoszenia:

wykonanie i dostawę mebli dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 50/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-10-07 godz: 11:26
Termin składania ofert: 2018-10-11 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-10-11 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Rysunki

Rysunki 1

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń