Treść ogłoszenia:

dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do koagulologii wykonywanej na koagulometrze CHROM 303 wraz z serwisem aparatu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 52/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-11-14 godz: 09:21
Termin składania ofert: 2019-11-22 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-11-22 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń