Treść ogłoszenia:

dostawa opakowań na odpady medyczne dla potrzeb szpitala

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 54/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-11-22 godz: 10:53
Termin składania ofert: 2019-12-04 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-12-04 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze oferty

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń