Treść ogłoszenia:

dostawa środków czystości: drobnego sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp. dla potrzeb Szpitala

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 55/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-12-09 godz: 13:48
Termin składania ofert: 2019-12-19 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-12-19 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz cenowy nr 1

Formularz cenowy nr 2

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń