Treść ogłoszenia:

świadczenie usługi dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 150Mbit/150Mbit do siedziby SP ZOZ w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 56/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-12-12 godz: 10:56
Termin składania ofert: 2019-12-23 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-12-23 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń