Treść ogłoszenia:

dostawa warzyw do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 01/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2019-12-16 godz: 11:50
Termin składania ofert: 2020-01-03 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-01-03 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert poprawiony

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Formularz cenowy - oferta dodatkowa

Protokół z otwarcia ofert dodatkowych

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń