Treść ogłoszenia:

Okresowy przegląd i konserwacja sprzętu p.pożarowego

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 04/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-02-11 godz: 09:19
Termin składania ofert: 2020-02-25 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-02-25 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiedomienie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń