Treść ogłoszenia:

dostawa dozowników

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 05/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-02-11 godz: 09:24
Termin składania ofert: 2020-02-20 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-02-20 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń