Treść ogłoszenia:

dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2020-02-13 godz: 11:11
Termin składania ofert: 2020-02-26 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-02-25 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

formularz cenowy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń