Treść ogłoszenia:

Modernizacja i rozbudowa budynku nr 1

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia:
Znak sprawy: 20/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-02-20 godz: 09:25
Termin składania ofert: 2020-03-09 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-03-09 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWIZ

Załączniki

Dokumentacja projektowa 

Odpowiedź na pytania

Przedmiar - poprawiony

Schematy rozdzielnic

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o złożeniiu odwołania

Odwołanie do Prezesa KIO

Informacja o wykluczeniu Wykonacy 

Zawiadomienie o wybraniu oferty najkorzystniejszej 


Wróć do listy ogłoszeń