Treść ogłoszenia:

Dostawa i uruchomienie aparatu EKG dla pracowni EKG

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 10/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-03-04 godz: 12:01
Termin składania ofert: 2020-03-12 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-02-12 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania 1

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń