Treść ogłoszenia:

dostawa sprzętu komputerowego dla Poradni Zdrowia

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 12/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-03-11 godz: 14:18
Termin składania ofert: 2020-03-17 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-03-17 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania nofert poprawione

Odpowiedź na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe Uwaga Zmiana w opisie zamówienia

Wróć do listy ogłoszeń