Treść ogłoszenia:

Dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 14/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-03-24 godz: 12:01
Termin składania ofert: 2020-04-09 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-04-09 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SWIZ

Protokół z otwarcia ofert

Zawiiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wróć do listy ogłoszeń