Treść ogłoszenia:

Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 8 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 15/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-03-30 godz: 12:36
Termin składania ofert: 2020-04-16 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-04-16 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWIZ

Załączniki do SWIZ

Projekt

Załącznik nr 9 poprawiony

Odpowiedź na pytania

Zmiana SIWZ

Odpowiedź na pytania 1

Odpowiedź na pytania 2

Odpowiedź na pytania 3

Odpowiedź na pytania 4

I(nstalacja elektryczny i teletechniczna

Odpowiedeź na pytania 5

Protokół z otwarcia ofert

Wezwanie do przedłużenia terminu związania z ofertą oraz wadium

Zawiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Nr konta do wpłaty wadium 65 9096 0004 2001 0050 3400 0002

Wróć do listy ogłoszeń