Treść ogłoszenia:

Dostawa materiałów biurowych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 17/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-04-07 godz: 11:56
Termin składania ofert: 2020-04-20 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-04-20 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz cenowy

Odpowiedź na wniosek

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 


Wróć do listy ogłoszeń