Treść ogłoszenia:

Dostawa leków do apteki szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 16/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-04-08 godz: 10:25
Termin składania ofert: 2020-04-22 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-04-22 godz: 12:00
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoesznie

SIWZ

Formularz cenowy

Odpowiedź na pytania

Formularz Cenowy poprawiony

Odpowiedź na pytania 1

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o anulowaniu wybory oferty  najkorzystniejszej oraz o wyborze nowej oferty najkorzytniejszej w zadaniu nr 1 poprawione


Wróć do listy ogłoszeń