Treść ogłoszenia:

Modernizacja Budynku Nr 5 połączona z termomodernizacją budynku w ramach dofinansowania z NFOŚiGW

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 18/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-04-30 godz: 12:53
Termin składania ofert: 2020-05-18 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-05-18 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWIZ

Załączniki do SWIZ

Projekt

Odpowiedż na pytania 

Przedmiar robót - uzupełnienie

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wykluczniu wykonawcy Arkady

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Uwagi dodatkowe
Zmiana terminu składania ofert na 21.05.2020r. 12:00

Wróć do listy ogłoszeń